slideshow 1

Változások az ismételt vizsgadíjakban - újabb fontos határidõk

A felsõoktatási törvény rendelkezéseit figyelembevéve változott a Nyíregyházi Fõiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzata. Az ismételt vizsgákra vonatkozó változások mellett több fontos tudnivalóra  Márföldi Józsefné, a Tanulmányi Osztály vezetõje hívta fel a figyelmünket. A rendelkezés szerint az idei tanévtõl a sikertelen vizsga megismétlését (második vizsga) a hallgató térítésmentesen teljesítheti. Egy tantárgyból a harmadik és minden további vizsgára 2000 forint befizetését követõen lehet jelentkezni.

Vizsgajeggyel záródó tantárgyak esetében kilencszer, gyakorlati jeggyel záródó tárgyak esetén hatszor ismételhetõ meg vizsga, mivel egy tantárgyat a tanulmányok során háromszor lehet felvenni. Ebben a félévben január 26-ig van lehetõség a vizsgázásra.

Fontos határidõk

Az érdemjegyeket tartalmazó indexek végsõ leadási határideje: a vizsgaidõszak utolsó napja. A Tanulmányi Osztály vezetõje kéri a hallgatókat, hogy a vizsgaeredményeket eddig az idõpontig szíveskedjenek bejegyeztetni az oktatókkal. Fontos, hogy a félév zárásakor a leckekönyvben és a NEPTUN-ban is szereplõ osztályzatokat veszik figyelembe.

Az elõzetes tantárgyfelvételre a 2006/2007-es tanév második szemeszterére január 20-tól, az órarend végleges kialakítására február 10-ig van lehetõség. A félév a nappalis hallgatóknak február 5-én kezdõdik. A levelezõ tagozatosok késõbb kezdenek, õk január 20-tól érhetik el a konzultációs rendjüket a NEPTUN hírekben, ami 200/2007-es tanév második félévét illetõen nyújt hasznos segítséget.

Nem mindegy, hogy aktív vagy passzív

Idekapcsolódó hír, hogy az indexek leadásával egy idõben minden hallgatónak egy - sárga színû - adatbejelentõlap kitöltésével nyilatkozniuk kell, hogy a következõ félévben kívánják folytatni a tanulmányukat vagy sem, azaz aktív vagy passzív lesz a következõ szemeszterük.

- A bejelentés hiánya azt eredményezheti, hogy a hallgató félévét, akkor is aktívvá nyilvánítjuk, ha egyetlen tárgyat sem vett fel, de elfelejtette jelezni, hogy nem kíván tanulmányokat folytatni az adott félévben. Ezzel a rendelkezésre álló képzési idõbõl egy félévet, figyelmetlensége miatt használ el. Ez lényeges az államilag támogatott félévek számításakor, de a költségtérítéses hallgatóknak sem mindegy, hiszen az aktív félévre költségtérítést kell fizetni – tudtuk meg Márföldi Józsefnétól.

- Bíró Zsolt -

 


 

2016, Nyiregyhaza