slideshow 1

Sikeresen zárult a Tanítsunk Magyarországért program téli tábora

2020. január 24-26-a között zajlott a Tanítsunk Magyarországért program téli tábora a Nyíregyházi Egyetemen, amelyben a 30 órás úgynevezett "C tárgyként" is elismertethető kurzust elvégző mentorjelöltek vettek részt. A táborban való részvétel feltétele a februártól elkezdődő mentori munkának. A program két napján a mentorjelöltek „témaszigeti programokba” kapcsolódtak be, amely tovább fejlesztette együttműködési és kommunikációs készségeiket és módszertani repertoárjuk is kibővítésre került.

A gyerekekkel eltöltött közös napon pedig lehetőségük volt a képzés során tanultak kipróbálására. Négy, a mentorprogramba már bekapcsolódó iskola 60 tanulója számára tartalmas és változatos elfoglaltságot biztosítottak, így a délelőtt folyamán a Csodasuli projekt keretei kötött ismerkedtek egymással, délután pedig „Kerengő–bolyongó” címmel vidám vetélkedőn vettek részt a gyerekek mentoraikkal. A napot a Nyíregyházi Egyetem hallgatóinak rövid kulturális műsora zárta.

A tábort sikeresen záró hallgatókkal együtt már több, mint 50 hallgató tagja a Nyíregyházi Egyetem Tanítsunk Magyarország mentor csapatának, akik közel 200, a megye leghátrányosabb régiójába tartozó diákot támogatnak és segítenek abban, hogy tanuljanak és életcéljaikat megvalósíthassák.

                 

 


 

2016, Nyiregyhaza