slideshow 1

Tanári kézikönyveket kaptak a záróvizsgázó hallgatók

25-féle alsós és felsős, tanítói, illetve tanári kézikönyvet kaptak a záróvizsgán részt vevő hallgatók a Nyíregyházi Egyetemen. A kiadványok célja, hogy segítse a kisdiákok élményalapú, differenciált nevelését, ezáltal pedig csökkentse az idő előtti iskolaelhagyást. A záróvizsgázó hallgatók az egyetem szakemberei által kidolgozott kézikönyveket Nagyné dr. Schmelczer Erika tanárképzési főigazgató és Imre Rubenné dr. az Óvó-és Tanítóképző Intézet intézetigazgatója adta át.

2017. január 1-jével indult EFOP-3.1.2-16-2016-00001 számú „A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából” elnevezésű pályázati program. A 100%-os támogatási intenzitású projekt keretében a 9,860 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével a támogatott konzorcium tagjaként a Nyíregyházi Egyetem 2018-2021 között, az az iskolák tanítóinak, tanárainak kínál továbbképzéseket, valamint a kidolgozott képzések tartalmát átülteti az egyetemen folyó tanító- és tanárképzésbe. 

Az EU 2020 stratégia céljainak hazai megvalósulását szolgáló Nemzeti Reform Program egyik fő célkitűzése a korai iskolaelhagyás mértékének csökkentése, illetve a köznevelés hátránykompenzációs képességének a növelése. Ennek megfelelően a pályázati megvalósítók a lemorzsolódás megelőzésére alkalmas, tanulást támogató pedagógiai módszerek kidolgozására és azok országos elterjesztésére, valamint a pedagógiai szemléletváltás elősegítését szolgáló pedagógusképzési és továbbképzési tartalmak megújítására vállalkoztak.

"A Komplex alapprogram keretében kidolgozott szakmai anyagok (továbbképzési tartalmak, kézikönyvek, módszertani útmutatók, tanulmányok) a differenciált személyközpontú, nyitottságra ösztönző pedagógiai gyakorlat intézményi elterjesztését szolgálják, és a tanulók sikeres haladása érdekében méltányos, támogató és hátránykompenzáló tanulási környezet kialakítását célozzák.  A Komplex alapprogram szerint működő iskolákban a tanulók személyiségének és kompetenciáinak fejlesztése mellett megjelenik az egész életen át tartó tanulást támogató, valamint a munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő transzverzális készségek (kreativitás, a kezdeményezőkészség, a problémamegoldó, a kritikus gondolkodás, a kollaboratív munkára való készség, a döntéshozatal, az érzelmek kezelésének készsége és az elfogadás) fejlesztése is.  A pályázati tevékenység részeként kidolgozott 25 féle alsós és felsős (tanítói, illetve tanári) kézikönyv, a már kipróbált és új módszertanok tanítási-tanulási stratégiái alapján kidolgozott tanmenetekkel, tematikus tervi és óratervi illusztrációkkal, feladatbankokkal, tankockákkal, játékokkal nyújt segítséget végzett hallgatóinknak a gyakorlatban" - tájékoztatott Nagyné dr. Schmelczer Erika tanárképzési főigazgató.

 


 

2016, Nyiregyhaza