slideshow 1

Szenátusi ülés 2021. december 14-én

2021. december 14-én 14.00 órától az A épület 113-as számú tanácsteremben szenátusi ülés lesz.  

Napirendi pontok:

 

1. Tájékoztató két szenátusi ülés között történt eseményekről.

2. Az oktatási- és képzésfejlesztési főigazgató magasabb vezető beosztás ellátására szóló megbízásra érkezett pályázat rangsorolása.

3. A Nyíregyházi Egyetem oktatási rektorhelyettes magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízásra érkezett pályázat rangsorolása.

4. A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgatóhelyettes magasabb vezető, vezetői megbízásra érkezett pályázat rangsorolása.

5. A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium gazdasági vezető, vezetői megbízásra érkezett pályázat rangsorolása.

6. A Gazdálkodástudományi Intézet intézetigazgató vezető beosztás ellátására szóló megbízásra érkezett pályázat rangsorolása.

7. A Matematika és Informatika Intézet intézetigazgató, vezető beosztás ellátására szóló megbízásra érkezett pályázat rangsorolása.

8. A Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ központvezető, vezető beosztás ellátására szóló megbízásra érkezett pályázat rangsorolása.

9. A Régiós Képzési, Továbbképzési és Felnőttképzési Iroda irodavezető, vezető beosztás ellátására szóló megbízásra érkezett pályázatok rangsorolása.

10. Tájékoztatás a Nyíregyházi Egyetem Szenátusa 2022. évi üléseinek időrendi útmutatójáról.

11. Előterjesztés a Gazdálkodási szabályzat elfogadására.

12. Előterjesztés az Elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata módosításának elfogadására.

13. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem Munkavédelmi szabályzata módosításának elfogadására.

14. Előterjesztés a Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat módosításának elfogadása.

15. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem tulajdonában és kezelésében lévő gépjárművek üzemeltetésének és használatának szabályzata módosításának elfogadására.

16. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem vezetékes és mobiltelefonok használatának szabályzata módosításának elfogadására.

17. Előterjesztés a „KórházSuli” C típusú tantárgy 2021/22. tanév 2. félévétől történő bevezetésének elfogadására.

18. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem hallgatóinak térítési és juttatási szabályzata módosításának elfogadására.

19. Előterjesztés a Tanulmányi és vizsgaszabályzat módosításának elfogadására.

20. Előterjesztés a Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) működésének szabályzata módosításának elfogadására.

21. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem Külügyi Bizottsága ügyrendje módosításának jóváhagyására.

22. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem 2022. évi költségvetése előzetes véleményezésére.

23. Előterjesztés az oktatói, kutatói munkát segítő és egyéb munkakörben foglalkoztatottak – ideértve a Gyakorlóiskolában nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakat is – teljesítményértékelése átmeneti szempontrendszerének elfogadására.

24. Egyebek

 

 


 

2016, Nyiregyhaza