slideshow 1

Szenátusi ülés 2021. november 16-án

2021. november 16-án 14.00 órától az A épület 113-as számú tanácsteremben szenátusi ülés lesz. 

Napirendi pontok:

 

1. Tájékoztató két szenátusi ülés között történt eseményekről.

2. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem állandó bizottságaiba új hallgatói tagok megválasztására.

3. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem tanácsai és állandó bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztására.

4. Előterjesztés a repülési specialista és a repülési szakmérnök szakirányú továbbképzési szakok önköltségének fizetési ütemezésére vonatkozó javaslat elfogadására.

5. Előterjesztés az Anglisztika alapképzési szak angol szakfordító specializációja regisztrálásának elfogadására.

6. Előterjesztés a Szlavisztika (ukrán) alapképzési szak ukrán – magyar tolmács és fordító specializáció létesítésének elfogadására.

7. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem Tanárképzési Tanácsa ügyrendje módosításának jóváhagyására.

8. Előterjesztés a Gazdálkodástudományi Intézet ügyrendje módosításának elfogadására.

9. Előterjesztés a Hallgatói Szolgáltató Központ ügyrendje módosításának elfogadására.

10. Előterjesztés a Technológia- és Tudástranszfer Központ, Régiós Képzési, Továbbképzési és Felnőttképzési Iroda ügyrendjének elfogadására.

11. Előterjesztés a Gazdasági Igazgatóság ügyrendje elfogadására.

12. Előterjesztés a Gazdasági Igazgatóság, Gazdasági Iroda ügyrendje elfogadására.

13. Előterjesztés a Gazdasági Igazgatóság, Informatikai Szolgáltató Iroda ügyrendje elfogadására.

14. Előterjesztés szabályzatok hatályon kívül helyezésének elfogadására.

15. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem 2021/2022. tanévre szóló minőségfejlesztési tervének elfogadására.

16. Előterjesztés a "Közbeszerzési szakértelem biztosítása RRF pályázatban" tárgyú beszerzési eljárás eredményeként hozott döntéshez történő hozzájárulásra.

17. Előterjesztés az RRF vagy ezzel ekvivalens finanszírozási formában az egyetemi fejlesztésre fordítható keretösszeg felhasználására vonatkozó projektek előkészítési munkafolyamatainak eljárási rendje elfogadására.

18. Az oktatási- és képzésfejlesztési főigazgató magasabb vezető beosztás ellátására szóló megbízásra érkezett pályázat rangsorolása.

19. Egyebek

 


 

2016, Nyiregyhaza