slideshow 1

Szenátusi ülés 2021. augusztus 31-én

2021. augusztus 31-én 14.00 órától az A épület 113-as számú tanácsteremben szenátusi ülés lesz.
Napirendi pontok:

1. Tájékoztató két szenátusi ülés között történt eseményekről.

2. A Környezettudományi Intézetbe főiskolai docens munkakörre érkezett pályázat rangsorolása.

3. A Környezettudományi Intézetbe tanársegéd munkakörre érkezett pályázat rangsorolása.

4. A Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetbe tanársegéd munkakörre érkezett pályázatok rangsorolása.

5. A Zenei Intézetbe tanársegéd munkakörre érkezett pályázat rangsorolása.

6. Az Alkalmazott Humántudományok Intézetébe mesteroktató munkakörre érkezett pályázat rangsorolása.

7. A Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetbe mesteroktató munkakörre érkezett pályázat rangsorolása.

8. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapító Okirata módosításának elfogadására.

9. Előterjesztés a Szabályzat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről című dokumentum hatályon kívül helyezésének elfogadására.

10. Előterjesztés a Gazdasági Igazgatóság Vagyongazdálkodási Iroda ügyrendje elfogadására.

11. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem Információátadási szabályzata módosításának elfogadására.

12. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium egyes osztályaiban a megállapított maximális osztálylétszám átlépésének engedélyezésére a 2021/2022-es tanévben.

13. Egyebek

 


 

2016, Nyiregyhaza