slideshow 1

Szenátusi ülés 2020. december 15-én

2020. december 15-én 14.00 órától az A épület 113-as számú tanácsteremben szenátusi ülés lesz.

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató két szenátusi ülés között történt eseményekről.

2. A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgatóhelyettes (általános iskola) magasabb vezető vezetői megbízásra érkezett pályázat rangsorolása.

3. A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgatóhelyettes (gimnázium) magasabb vezető vezetői megbízásra érkezett pályázat rangsorolása.

4. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda irodavezető, vezető beosztás ellátására szóló megbízásra érkezett pályázatok rangsorolása.

5. A Testnevelés és Sporttudományi Intézetbe intézetigazgató vezető beosztás ellátására szóló megbízásra érkezett pályázat rangsorolása.

6. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem Hallgatói Ügyeket Elbíráló Bizottság Diákjóléti Albizottságába új tag megválasztására.

7. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem Fogyatékossággal Élő Hallgatókat Segítő Bizottságába új tag megválasztására.

8. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem Minőségirányítási Bizottságába új tag megválasztására.

9. Előterjesztés a Tanulmányi és vizsgaszabályzat módosításának elfogadására.

10. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem 2021. évi általános felvételi eljárására vonatkozó Felsőoktatási Felvételi tájékoztatójának tudomásulvételére.

11. Előterjesztés új C típusú tantárgyak indításának elfogadására.

12. Előterjesztés a Szabályzat a Nyíregyházi Egyetem idegen nyelven hirdetett képzéseire jelentkező külföldi állampolgárok felvételi eljárásáról című dokumentum elfogadására.

13. Előterjesztés a Testnevelés és Sporttudományi Intézet ügyrendje módosításának elfogadására.

14. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem Hallgatói Ügyeket Elbíráló Bizottság Diákjóléti Albizottsága ügyrendje módosításának jóváhagyására.

15. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem Fogyatékossággal Élő Hallgatókat Segítő Bizottsága ügyrendje módosításának jóváhagyására.

16. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem Minőségirányítási Bizottsága ügyrendje módosításának jóváhagyására.

17. Tájékoztatás a Nyíregyházi Egyetem Szenátusa 2021. évi üléseinek időrendi útmutatójáról.

18. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem 2021. évi elemi költségvetésére.

19. Egyebek

 


 

2016, Nyiregyhaza