slideshow 1

Sarka Lajos Rátz Tanár Úr Életműdíj-ban részesült

Az idei évben 21. alkalommal adták át a Rátz Tanár Úr Életműdíjat azon általános és középiskolában oktató pedagógusoknak, akik matematika-, fizika-, kémia-, biológiaoktatás területén kimagasló teljesítményt nyújtanak a tantárgyak népszerűsítésében és a tehetséggondozásban. A Magyar Tudományos Akadémia dísztermében megrendezett díjátadón nyolc tanár vehette át az Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért Rátz Lászlóról elnevezett díját, melyet az Ericsson Magyarország, a Graphisoft és a Richter Gedeon által létrehozott alapítvány kuratóriuma ítél oda minden évben. Az idei évben a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium kémia szakos tanára, Sarka Lajos munkásságát is elismerték, így Rátz Tanár Úr Életműdíj-ban részesült.

Sarka Lajos 2011 óta a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanára, az iskola természettudományos munkaközösségének aktív és megbecsült tagja. Szakmai munkáját kiemelkedő színvonalon végzi, óráit precizitás, változatos tanítási módszerek alkalmazása, és jó hangulat jellemzi. Szívügye a kémia tantárgy megszerettetése, népszerűsítése, emellett iskolai és iskolán kívüli rendezvények szervezésében is aktívan részt vesz, illetve kimagasló minőségű tehetséggondozó munkája is jelentős. Tanítványai OKTV és egyéb versenyeken való szereplésükkel és egyetemi felvételükkel bizonyították kiemelkedő szakmai munkáját.
1981 óta a TIT Jurányi Lajos Egyesület tagja, amely munkájának keretében számos ismeretterjesztő előadást tartott. Szakfelügyelőként, majd megyei kémia szaktanácsadóként kiemelt feladatának tekintette a kollégák rendszeres tájékoztatását és a tehetséggondozás megszervezését. 2015-16-ban számos gimnáziumi kémia tankönyv (OFI) szakmai szakértői feladataival bízták meg.
Főiskolai docensként a kémia módszertan oktatása volt a fő feladata. Több tanítványa vett részt OTDK-n. A Nyíregyházi Főiskola labor és előadók adta lehetőségeket kihasználva „Önképzőkör foglalkozásokat” szervezett a megye tanulói számára, ahol kollégáival a tanulók tehetségének kibontakoztatásához járultak hozzá.
1989-2020 között általános iskolás tanulók számára városi és területi versenyt szervezett, és 1987 óta 31 alkalommal szervezte meg a „Kémia-fizika szaktábort”, aminek keretében alkalmanként 20-40 általános ill. középiskolai tanuló hallgatott előadásokat főiskolai oktatóktól és végzett laboratóriumi gyakorlatokat a vezetésükkel. A foglalkozásokon előadóként és gyakorlatvezetőként maga is részt vett.
A „Kutatók éjszakája” keretében minden évben kísérleti bemutatót tart, előadásait alkalmanként több százan kísérték figyelemmel. A tanár kollégák számára szervezett továbbképzések, mint a „Kémiatanárok Országos Konferenciája” aktív résztvevője. 

- - - - - - - - -
Fotók: 1. Sarka Lajos portré / 2. Sarka Lajos tanár úr és a díj átadója, Bogsch Erik (Richter Gedeon Nyrt.) / 3. Sarka Lajos a másik díjazott kémia szakos tanárnővel, Fodor Erikával / 4. A 2021. évi díjazottak a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében / Fotók: www.racztanarurdij.hu

 


 

2016, Nyiregyhaza