slideshow 1

Pályázat történelemtanárok és fiatal kutatók részére

A Politikatörténeti Alapítvány pályázatot hirdetett történelemtanárok és fiatal kutatók részére tudományos kutatómunka támogatására.
Pályázati témák:
A nemzetközi szociáldemokrácia közgazdasági nézetei 1945-tõl napjainkig
A skandináv modell
A nemzeti kérdés ideológiatörténete
1919-2005 Közgazdasági teóriák és nagy ideológiai irányzatok
1945 után Budapest oktatásügye
1948 után Választási kampányok a sajtóban a két világháború között

Pályázhatnak történelemtanárok és fiatal kutatók. Korhatár a fiatal kutatóknál 35 év, tanároknál nincs. Fiatal kutatónak megjelent tudományos publikációval kell rendelkeznie és a választott téma kutatására máshonnan támogatást nem kaphat.
Az ösztöndíj összege: 40.000 forint egy hónapban, az ösztöndíj 12 hónapra szól.

Pályázni az e célra készült adatlap benyújtásával vagy postai úton való elküldésével lehet a Politikatörténeti Alapítványnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 2.).
A pályázati adatlaphoz csatolandó:
1. Diploma másolat, (tudományos fokozatot igazoló okirat másolata - amennyiben a pályázó ezzel rendelkezik)
2. Szakmai önéletrajz
3. Két tudományos fokozattal rendelkezõ történész ajánlása
4. Publikációs jegyzék vagy szakdolgozat (illetve disszertáció, amennyiben a pályázó ezzel rendelkezik).
5. A 12 hónapos kutatás sikeres lezárulását követõ két évre vonatkozó további kutatási terv.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2007. január 26.

További információ: itt .
(www.edupress.hu)

 

 


 

2016, Nyiregyhaza