slideshow 1

TDK HELYEZÉSBŐL VILÁGSIKER A KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZETBEN

Az elmúlt tíz év alatt a Környezettudományi Intézet diákjai több dobogós helyezést értek már el az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon. Egyik legkimagaslóbb eredményünk 2015-ben volt, mikor Koleszár Gergő és Vicei Tibor Tamás, a Nyíregyházi Egyetem biológia BSc szakos hallgatóiként első helyezésükkel elhozták a pálmát a pécsi OTDK-ról. A diákok közül Gergő idén szeptembertől már tanársegédként dolgozik az egyetemen, egyben PhD hallgató is a MATE Biológiatudományi Doktori Iskolában.

Prof. Dr. Szabó Sándor, a Nyíregyházi Egyetem Környezettudományi Intézetének oktatójának témavezetésével az ökológiai témájú kutatásukba azóta két hazai és két nyugateurópai kutatóintézet munkatársai is bekapcsolódtak. A Coviddal sújtott 2020-as és 2021-es években a hajdani TDK dolgozat laboreredményei számos újabb kísérlettel, elemanalitikai méréssel és 17 európai ország élővizeinek adatelemzésével egészült ki.  A kutatás abban különleges, hogy teljes komplexitásában tárja fel a vízi élőlényközösségekben (pl. algák, hínárnövények, csigák) azokat a háttérfolyamatokat, amelyek révén az egyik élőlénycsoport képes teljesen kiszorítani a másikat, és ezáltal fenntartani stabil állapotát.

"Az eredményekből Koleszár Gergőnek egy első és egy második szerzős cikke látott napvilágot az ökológia tudományterület egyik legmagasabb rangú nemzetközi folyóiratában az Ecosystems-ben, amely a világrangsorban is a legfelső 10 %-ba tartozik. Az eredmények azt bizonyítják, hogy jó ötletekkel, kitartó munkával és megfelelő mentorálással a tudományos kutatásokban akár nemzetközi sikerek is elérhetők hallgatóink számára" - fogalmazta meg a professzor.

Koleszár Gergő cikkeinek grafikus összefoglalói az alábbi ábrákon láthatóak.

 


 

2016, Nyiregyhaza