slideshow 1

Modellváltás: online fórumot tartott a kormánybiztos

Online tájékoztató előadás és fórum keretében beszélt az egyetemi modellváltás folyamatáról és a Nyíregyházi Egyetem jövőbeni feladatairól és lehetőségeiről Prof. dr. Stumpf István, a felsőoktatási modellváltás koordinációjáért felelős kormánybiztos 2021. május 3-án az eseményre regisztrált intézmény polgároknak. 

 

Vassné prof. dr. habil. Figula Erika az intézmény rektora köszöntötte Prof. dr. Stumpf Istvánt, a felsőoktatási modellváltás koordinációjáért felelős kormánybiztost, illetve Pavlik Líviát, az innovatív, versenyképes felsőoktatási működési modellek magyarországi bevezetésének előkészítéséért felelős miniszteri biztost, a tájékoztató program előadóit. Az eseményen részt vett Halkóné dr. Rudolf Éva, az egyetem kancellárja is.

 

Mint ismeretes az egyetem Szenátusa 2021. február 24-ei rendkívüli ülésén hatalmazta fel az intézmény vezetőségét a modellváltással kapcsolatos tárgyalások megkezdésére a fenntartóval, ezt követően március 31-én nyújtotta be a Kormány, illetve innovációért és technológiáért felelős miniszter az újabb modellváltó egyetemekről szóló törvényjavaslatokat, melyben szerepelt a Nyíregyházi Egyetem is. A felsőoktatási intézmény fenntartója a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány lesz. A fenntartóváltás augusztus 1-jétől történhet meg.

 

Prof. dr. Stumpf István először a modellváltás folyamatáról, céljairól, lehetőségeiről beszélt, majd bejelentette, hogy a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány kuratóriumi tagjai az Innovációs és Technológiai miniszter javaslatára az alábbi személyek lesznek: A kuratórium elnöke Prof. dr. Mészáros József, a Barankovics István Alapítvány kuratóriumának elnöke, a Magyar Államkincstár korábbi elnöke. A kuratórium tagjai lesznek: Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere, Schanda Tamás, az ITM miniszterhelyettese, Bárány László, a Master Good Kft. tulajdonosa, valamint Dr. Kovács Barnabás, a Széchenyi Egyetem Budapesti Innovációs és Képzési Központjának vezetője. Az alapítvány felügyelőbizottságába egy főt az egyetem szenátusa jelölhet.

 

A kormánybiztos elmondta, hogy jelenleg 21 modellváltó felsőoktatási intézmény van, amely a magyar egyetemek, mintegy 70 %-át jelenti. A kormányzat és az egyetemek közös célja, hogy a modellváltással megerősödjön az felsőoktatási intézmények tudományos, szakmai, innovációs szerepe, hatékonyabb lehessen a kutatási tevékenység, versenyképesebbé váljanak a magyar egyetemek a nemzetközi mezőnyben, egyúttal a kiadott diplomák piacképesebbek legyenek. Fontos cél, hogy a bérek versenyképesebbé váljanak, így a kormányzat kiemelet hangsúlyt teremt a finanszírozás stabilitására, valamint az intézményi és a dolgozói teljesítménymérésre, melyek alapján hatékony bérfejlesztésre nyílik lehetőség, első lépésként szeptembertől 15 %-os, januártól további 15 %-os béremelést terveznek a felsőoktatásban. 

 

Prof. dr. Stumpf István kérdésekre válaszolva megerősítette, a bérfejlesztés fontosságát, a Szenátus szerepét érintő kérdésre reagálva hangsúlyozta, hogy a testület továbbra is az egyetemi autonómia egyik fontos szereplője lesz, a kuratóriumok pedig minden esetben abban érdekeltek, hogy harmonikus kapcsolatot alakítsanak ki az egyetem vezetésével. A modellváltó intézmények az eddigieknél sokkal nagyobb működési és pénzügyi autonómiát kapnak. A kormánybiztos kiemelte azt is, hogy az állam továbbra sem vonul ki a finanszírozásból, a Nyíregyházi Egyetemet érintően kiemelten fontos szerep jut a tanárképzésnek, melyet piaci alapon nem lehet működtetni, így ebben továbbra is finanszírozókét lesz jelen az állam. 

 

Személyesen tette fel kérdését Dr. Komáromi István, az egyetem gyakorlóiskolájának igazgatója, Prof. dr. Simon László, az intézmény Professzori Tanácsának elnöke, valamint Dr. Dráviczki Sándor, az egyetem Közalkalmazotti Tanácsának elnöke is. Prof. dr. Stumpf István válaszaiban kitért arra, hogy a gyakorlóiskolák működésének támogatása továbbra is fontos a kormányzat számára, erősíteni kívánják a gyakorlóiskolák tehetséggondozó, valamint a tanérképzésben vállalt szerepét is. Az egyetemeken későbbiekben kialakítandó teljesítmény-értékelési rendszer szakmai feladatai a későbbiekben indulnak el, így a központi finanszírozásra, vagy a differenciált bérezésre vonatkozó kérdéseket is később vitatják meg. A modellváltó egyetemek működésüket saját maguk alakítják majd ki - a törvényi keretek adta lehetőségeknek megfelelően-, a kuratóriumok és az egyetemek szenátusai közösen kell, hogy dolgozzanak az intézmények eredményeségéért, a források hatékony felhasználásának érdekében, a szakmai célok eléréséért. A kormányzat és az egyetemek közös célja kell legyen, hogy a modellváltás sikertörténet legyen - összegezte a kormánybiztos -, melyhez kérte az egyetemi polgárok támogatását, munkáját.

 


 

2016, Nyiregyhaza