slideshow 1

Fel a maszkot az egyetemen!

A rektor és a kancellár által aláírt utasításban foglaltak szerint október 19-től a Nyíregyházi Egyetem közösségi helyiségeiben kötelező maszkot viselni. Az előadást, szemináriumot tartó oktató az óra idejére leveheti a maszkot, ha már beoltatta magát, vagy tudja tartani a legalább másfél méteres védőtávolságot. Nem kötelező a maszkviselés az irodákban, ügyfélfogadási helyiségekben, „amennyiben ott kizárólag oltáson alapuló védettségi igazolvánnyal rendelkező egyetemi polgárok tartózkodnak”. Az előadás, szeminárium, gyakorlati óra időtartama alatt a maszkviselési kötelezettség betartatása az oktató felelőssége.

A Vassné prof. dr. Figula Erika, rektor és Halkóné dr. Rudolf Éva kancellár közös utasítása igy fogalmaz:

"A koronavírus világjárvány negyedik hullámában a Nyíregyházi Egyetem vezetése az alábbiakban rendelkezik az Egyetemen irányadó maszkviselési kötelezettségről és külföldre utazás szabályairól. Főszabályként a maszkviselés a Nyíregyházi Egyetem közösségi helyiségeiben az egyetem valamennyi hallgatója, oktatója és munkatársa (a továbbiakban: egyetemi polgárok) számára kötelező. Kivételt képeznek ez alól az alábbi esetek: nem kötelező a maszk viselése az oktató, tanár számára az előadás/szeminárium/gyakorlati óra tartásának időtartamára, amennyiben oltáson alapuló védettségi igazolvánnyal rendelkezik, vagy a legalább 1,5 méteres távolságtartás biztosított, nem kötelező a maszkviselés az iroda helyiségekben, ügyfélfogadási helyiségekben, amennyiben ott kizárólag oltáson alapuló védettségi igazolvánnyal rendelkező egyetemi polgárok tartózkodnak.

Az előadás/szeminárium/gyakorlati óra időtartama alatt a maszkviselési kötelezettség betartatása az oktató/tanár felelőssége. A maszkviselési kötelezettségre vonatkozó rendelkezések hatálya nem terjed ki a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola (a továbbiakban: Gyakorlóiskola) dolgozóira és tanulóira. A Gyakorlóiskolára vonatkozó rendelkezéseket a köznevelésre irányadó ágazati ajánlás alapján a Gyakorlóiskola igazgatója jogosult kiadni.

Elrendeljük, hogy az egyetemi polgárok külföldi utazásához a Nyíregyházi Egyetem támogatást (egyetemi vagy pályázati forrásai terhére) csak abban az esetben biztosít, mennyiben az egyetemi polgárok kifejezetten vállalják az utazással járó egészségügyi és lemondási kockázatokat, és a befogadó fél kifejezetten nyilatkozik a vendégfogadásukról, továbbá az utazás tervezett időpontjáig védettséget szereztek a teljes vakcinaadag felvételét követő 15. nap elteltével. Ezen rendelkezés irányadó a mobilitási programokon kívül a hivatalos külföldi utakra is.

Határon túli oktatást személyes jelenléttel az oktatók, tanárok csak abban az esetben láthatnak el, amennyiben az utazás időpontjáig védettséget szereztek a teljes vakcinaadag felvételét követő 15. nap elteltével. A magánjelleggel történő külföldre utazást az intézmény nem korlátozza.

Külföldi vendég fogadására lehetőség van a Magyarországra való belépésre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi keretek között, az egyetemi épületekben való tartózkodásról szóló szabályok betartásával.

Az utasítás 2021. október 19. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes."

 

 


 

2016, Nyiregyhaza