slideshow 1

Konferencia a vidékfejlesztés új lehetõségeirõl, Nyíregyházán

Új lehetõségek a határmenti vidéki területek társadalomfejlesztésében Románia EU csatlakozása után címmel tartanak konferenciát január 18-án 10 órától a Nyíregyházi Fõiskola C épületének 113-as termében. A részvétel ingyenes, a vidékfejlesztés kérdései iránt érdeklõdõk az info@hvtk.org e-mailen jelezzék részvételi szándékukat. A Debreceni Egyetem Agrártudományi Centruma három ország öt intézményének közremûködésével hozta létre az új Határmenti Vidékfejlesztési Tanácsadó Központot (HVTK). A projekt az INTERREG IIIA Magyarország-Románia és Magyarország-Szerbia-Montenegró Határon Átnyúló Együttmûködési Program keretében valósul meg, célterülete a Romániával határos Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Békés megyéket foglalja magába.

A nyíregyházi a HVTK projekt harmadik konferenciája, az elsõ esemény témája elsõsorban a természeti környezet és a vidékfejlesztési kapcsolata volt, míg a 2006. júniusában Szarvason tartott konferencián fõként a gazdasági kapcsolatok vizsgálata került elõtérbe.

A vidéki közösségek megtartása, fejlesztése

Szabó Gyula, projekt menedzser az nyf.hu kérdésére elmondta, hogy a január 18-ai eseményen a társadalmi kapcsolatokra helyezik a hangsúlyt, hiszen a vidéki közösségek megtartásának, fejlesztésének kérdése megkerülhetetlen probléma Kelet-Magyarországon.

- A konferenciára várjuk egyrészt a tudomány képviselõit, hogy a kutatási eredményeiket megismerhessék a résztvevõk. De ugyanilyen fontosnak tartjuk a vidékfejlesztéssel a gyakorlatban is foglalkozók, vállalkozók, kistérségi menedzserek, önkormányzati szakértõk stb. részételét, hiszen a projektünk egyik fõ feladata éppen a témában érintett szakemberek között a kapcsolatok létrehozása, erõsítése. Mint korábbi rendezvényeinken, Nyíregyházán is jelen lesznek a határ túloldaláról érkezõ elõadók és vendégek, hiszen a projekt további fontos célja a határon átnyúló kapcsolatok erõsítse. Természetesen nagyon szívesen látjuk azokat a hallgatókat is, akik érdeklõdnek a vidékfejlesztési témák iránt – mondta Szabó Gyula.

A HVTK olyan stratégiák kidolgozását tûzi ki célul, melyek segítségével a vidéki területek alapvetõ élelmiszer-termeléstõl való függõsége csökkenthetõ, például a gazdaságok diverzifikációja, a beszállítói hálózatok, turizmus fejlesztése stb. révén. Terveink szerint segíti a vállalkozások, intézmények és helyi közösségek együttmûködését, valamint a vidékfejlesztési stratégiák gyakorlati alkalmazását. A projekt hosszú távú céljai a nagyobb diverzifikáció biztosítása a földhasználatban, az agrár- és környezetvédelmi módszerek alkalmazásának terjesztése, nagyobb társadalmi stabilitás, illetve a régió rurális térségei számára hosszú távú gazdasági prosperitás biztosítása.

Egy integrált gazdasági, társadalmi és környezeti stratégiára van tehát szükség a vidék regenerációjához, amelyben a határmenti megoldásoknak, például a határmenti kereskedelmi kapcsolatok és közös turisztikai lehetõségek marketingjének kiemelt szerep juthat. Ebben a döntéshozóknak, a projektekben résztvevõ szervezeteknek, illetve a felsõfokú végzettséggel rendelkezõknek nagy segítséget nyújthat az ún. “jó gyakorlatokat” tartalmazó ötlet- és adatbázis.

Fontos a hatékony kommunikáció

A szakember hozátette: - Kiemelt figyelmet szentelünk munkánk során azokra a projektekre, amelyek a fenntartható fejlõdés irányában történõ elmozdulást segítik, illetve a kutatási eredmények gyakorlatban való alkalmazását reprezentálják. A sikeres projekteket összegyûjtõ adatbázis mellett fontosnak tartjuk azon szervezetek összegyûjtését is, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak a vidékfejlesztés témaköréhez. Közel kétszáz intézmény legfontosabb adatait, elérhetõségét gyûjtöttük össze, ezzel is segítve a hatékonyabb kommunikációt az ezen a területen tevékenykedõk között.

- Bíró Zsolt -

 


 

2016, Nyiregyhaza