slideshow 1

Klímastratégia kidolgozása és a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Nyíregyházán

 

Mi a projekt célja?

Nyíregyháza klímastratégiájának elkészítése, klímatudatosságot erősítő szemléletformálási rendezvények és akciók megvalósítása. Szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása; települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása; tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintetteknek. A projekt közép- és hosszú távú célja, hogy a klímatudatos gondolkodás és a kapcsolódó viselkedésminták és szokások a lakosság minél szélesebb körében terjedjenek el. Ennek érdekében a projekt megvalósítói nagy számú aktív és passzív elérést valósítanak meg a projekt során.
 
Milyen előnyökkel jár Nyíregyháza város életében egy klímastratégia dokumentum megléte?
•    Energiahatékonyság növelése
•    Tudatosság erősítése
•    Káros kibocsátások mértékének csökkentése
•    Pályázati forrásokhoz való könnyebb hozzáférés biztosítása
•    Tisztább, élhetőbb település megteremtése
•    További fejlesztések megalapozása
 
Mi a társadalmasítás lényege és milyen formában tudja véleményét kifejezni?
A társadalmi egyeztetés során lehetőség nyílik a településen élők, a település fejlődéséért tevékenykedők véleménynyilvánítására, mely kiemelten fontos hiszen a város egészét érintő célokat határoz meg a dokumentum. A társadalmasítás időszaka alatt beérkező vélemények, észrevételek, javaslatok beépítésre kerülnek a végleges dokumentumba. A dokumentummal kapcsolatos véleményeit, javaslatait, észrevételeit 2021.08.14-ig fogalmazhatja meg írásban a mellékelt véleményezési és javaslattételi adatlap kitöltésével. Kérjük a kitöltött adatlapot az  zoltan.kovacs@nye.hu e-mail címre szíveskedjen megküldeni!
 
A klímastratégia dokumentuma és a véleményező adatlap az alábbi linken érhető el:

https://www.nyiregyhaza.hu/post/klimastrategia-kidolgozasa-es-a-klimatudatossagot-erosito-szemleletformalas-nyiregyhazan-2021-08-03

 


 

2016, Nyiregyhaza