slideshow 1

Városi kitüntetések augusztus 20-a alkalmából

A tavalyihoz hasonlóan, idén is a Rózsakert Szabadtéri Színpadon tartották meg Nyíregyházán az államalapítás ünnepét és átadták a Nyíregyháza Díszpolgára címet, valamint az életműdíjakat. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése kimagasló tevékenységéért, megbecsülése és tisztelete jeléül a Nyíregyháza Város Díszpolgára kitüntetést adományozta Dr. Benkő Tibor Honvédelmi Miniszter Úr részére.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése magas színvonalú tevékenységéért, megbecsülése jeléül az Inczédy György Életmű-díjat 5 személy részére adományozta. Köztünk Prof. Dr. Kerekes Benedeknek, a Nyíregyházi Egyetem professor emeritusának. Kerekes Benedek mezőgazdasági gépészmérnök, 43 éve él Nyíregyházán. 41 éves, magas szintű felsőoktatási tevékenysége nagyrészt a Nyíregyházi Egyetemhez (és jogelődjéhez) kötődik. Pályáját Gödöllőn kezdte egyetemi oktatóként. 1979-ben „Summa Cum Laude” minősítéssel doktori fokozatot szerzett agrárműszaki tudományból. 1978-ban Nyíregyházára költözött. Néhány évig fejlesztőmérnökként dolgozott, majd 1986-ban kinevezték főiskolai adjunktusnak. 1989-ben főiskolai docens, majd 1991-ben az intézményben tudományos főigazgató-helyettesi feladatokat látott el. 1998-ban habilitált műszaki tudományokból, ezt követően egyetemi tanári kinevezést kapott a jogelőd GATE Mezőgazdasági Főiskolai Karon. Több cikluson át volt tudományos főigazgató-helyettes, majd dékán-helyettes, továbbá kutatásszervezői főigazgató. Emellett mintegy 20 évig tanszékvezetői feladatokat is ellátott. Részt vett számos alapképzési szak tantervének kidolgozásában, szakmérnöki kurzusok indításában. Több sikeres tudományos kutatási és fejlesztési projekt vezetője és résztvevője volt. Tizenhét évig állt az intézmény tudományos tanácsának élén. 2021. januárjában nyugállományba vonult, ekkor kapta meg a „Professor Emeritus” kitüntető címet. A több évtizedes kimagasló felsőoktatási, kutatási és vezetői tevékenységével jelentősen hozzájárult Nyíregyháza város fejlődéséhez, felemelkedéséhez, hazai és nemzetközi hírnevének gyarapításához.

Inczédy György Életmű-díjat kapott többek között Dr. Takács Péter. 1965-ben szerzett diplomát a debreceni KLTE Bölcsésztudományi Karának magyar-történelem szakán. A nyírbátori Báthory István Gimnáziumban kapott tanári kinevezést, ahol 1968 szeptemberéig tanított. Ezt követően 1971-ig a Magyar Rádió Nyíregyházi Stúdiójának riportereként dolgozott, majd a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola tanársegédjeként. 1976-ban védte meg bölcsészdoktori értekezését, 1982-ben kandidátusi fokozatot szerzett. Adjunktusként, majd docensként, főiskolai tanárként tanított a Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén.

 

   

Forrás: www.nyiregyhaza.hu

 


 

2016, Nyiregyhaza