slideshow 1

Két hét múlva indul a 2007-es felvételi idõszak

December 15-én megjelenik a felvételi legfontosabb kiadványa, a Felsõoktatási felvételi tájékoztató 2007 (tájékoztató), ezzel kezdetét veszi a 2007-es felvételi idõszak. A jelentkezés határideje február 15-e lesz, de ezúttal a mester- és kiegészítõ képzéseken március 15-ig is lehet jelentkezni. A felvételi maraton július 25-én a felvételi pontok meghatározásával ér majd véget.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is december 15-én indul a felvételi idõszak, melynek során a felvételizõk - az idén, vagy korábban érettségizettek, vagy a már oklevéllel rendelkezõk - eldönthetik, melyik intézménybe akarnak jelentkezni. Tavaly több mint 132 ezren döntöttek úgy, hogy megpróbálnak bekerülni valamelyik egyetemre, fõiskolára, közülük majdnem 94 ezren be is kerültek valamelyik képzésre.

A 2007-re meghirdetett képzések teljes listájáról az Országos Felsõoktatási Információs Központ (OFIK) kiadványaiból - valamint a www.okm.gov.hu és a www.felvi.hu honlapon - lehet tájékozódni. A felvételi legfontosabb kiadványa a december 15-én boltokba kerülõ tájékoztató, mely ezúttal is tartalmazza a felvételi eljárás szabályainak ismertetését, valamint minden olyan információt, ami a jelentkezõk számára a döntéshez szükséges.
Az érettségivel rendelkezõ felvételizõk az alapképzések, egységes, osztatlan képzések és a felsõfokú szakképzések közül választhatnak, míg az oklevéllel, diplomával rendelkezõk a mesterképzésekre, a kiegészítõ alapképzésekre és a felsõfokú végzettséggel rendelkezõk számára meghirdetett alapképzésekre is jelentkezhetnek. A könyv a 2007 februárjában (keresztféléves) és a szeptemberben induló képzéseket is tartalmazza.

2007. január végéig - amennyiben szükséges - megjelenik a tájékoztató hivatalos kiegészítése, mely azokat a képzéseket tartalmazza, amelyeket a könyv nyomdai lezárása után hirdettek meg vagy módosultak. Tanácsos tehát a jelentkezési lap kitöltésével megvárni ezt az idõpontot.

A doktori - PhD/DLA - képzések teljes listáját idén elõször kizárólag az interneten, az OFIK honlapján (www.felvi.hu) teszik közzé. A korábbi évekhez hasonlóan a szakirányú továbbképzések sem a tájékoztatóban, hanem külön kötetben jelennek meg, szintén december 15-én.

Változások a jelentkezésben

A felvételi jelentkezés határideje 2007. február 15. Kivételt képeznek ez alól a 2007 februárjában induló (keresztféléves) képzések, melyek jelentkezési határideje január 15. Újdonság, hogy amennyiben a felvételizõ csak mester- és/vagy kiegészítõ képzésekre jelentkezik, akkor azokra a jelentkezését március 15-ig is benyújthatja.

Jelentkezni elektronikus úton, a www.felvi.hu oldalon keresztül, valamint normál, postai úton lehet. A postai jelentkezés lényegesen változik: itt mindössze egy darab központi jelentkezési lapot kell használni, s ezen kell feltüntetni a szükséges információkat. A laphoz csatolni kell a meglévõ dokumentumok másolatait, de ezt legkésõbb július 11-ig pótolni lehet.

Változik a jelentkezés díja is. Idén a jelentkezés alapdíja 9000 forint lesz, mely összeg fejében három helyre - ha ugyanazon szak államilag támogatott és költségtérítéses képzésére is jelentkezik valaki, az egynek számít - lehet jelentkezni. Minden további jelentkezés 2000 forintba kerül.

A keresztféléves képzések jelentkezési szabályai eltérõek. Esetükben a jelentkezõknek KERESZTFÉLÉVES felülnyomással megjelenõ "A" és "B" lapot kell kitölteniük és beküldeniük, mely lapokat a keresztféléves szakokat indító felsõoktatási intézményektõl lehet beszerezni. Az eljárási díj, a korábbiakhoz hasonlóan laponként 3000 forint.
A felvételi idõszak július 25-én ér véget, ekkor történik ugyanis a felvételi ponthatárok meghatározása, amikor eldõl, hogy kit melyik intézménybe vettek fel.

A felvételi pontszámítás szinte változatlan

A felvételi pontszámítás 2007-ben még nem változik, marad az eddig is használt rendszer. A felvételi során 120+24 pontot lehet elérni. A pontokat két módon lehet majd számolni: vagy a középiskolában szerzett tanulmányi és érettségi pontokat (maximum 60-60 pont) összesítik és egészítik ki a többletpontokkal (max. 24 pont) vagy az érettségi pontok kétszeresét számítják a többletpontokkal bõvítve. A kétféle számítási mód közül automatikusan azt veszik figyelembe, amelyik a jelentkezõ számára kedvezõbb.

A többletpontok számításánál mindössze annyi változás történt, hogy megjelent az úgynevezett elõnyben részesítési kötelezettség, melyeket a hátrányos helyzetû jelentkezõk, a gyesen, gyeden stb. lévõk illetve a fogyatékossággal élõk kaphatnak. A pontszámítási módszerekrõl és a felvételi egyéb szabályairól is tájékoztatóból vagy a www.felvi.hu honlapról lehet tájékozódni.

A képzési hozzájárulás

Az idei felvételizõknek figyelembe kell venniük azt is, hogy ha 2007 szeptemberében kezdõdõ államilag támogatott alap- vagy mesterképzésre veszik fel õket, akkor a második évfolyamtól - tehát 2008 szeptemberétõl - képzési hozzájárulást kell fizetniük. (A költségtérítéses képzéseken nincs képzési hozzájárulás.) A hozzájárulás összege alapképzésben évi mintegy 105 ezer, mesterképzésben évi mintegy 150 ezer forint, amelytõl az intézmények - az egyes szakokon - plusz-mínusz 50 százalékban térhetnek el. A szociálisan rászoruló hallgatók ugyanakkor nem kötelezettek a képzési hozzájárulás megfizetésére.
(www.edupress.hu)

 


 

2016, Nyiregyhaza