slideshow 1

Két éven át digitaliztálták a Vizsolyi Bibliát

A Vizsolyi Biblia elektronikus kiadása lehetõvé teszi, hogy számítógép segítségével az olvasó lapról lapra nézhesse meg az irat mintegy háromezer oldalnyi szövegét.

A Tiszáninneni Református Egyházkerület Sárospataki Gyûjteményének restauráló mûhelyében 2004-ben kezdték el a lapok szkennelését, a Biblia helyreállítása elõtt. Az egy héten át tartó munka során ívekre szedték a kötetet, és darabonként digitalizálták. Ezután még két évbe telt, míg olyan szoftvert készítettek, amellyel megfelelõ minõségben lehet a képeket nézegetni.

A dvd az Ércnél maradandóbb címû tanulmánykötet mellékleteként jelent meg. A könyv egyes fejezeteiben a kora újkori Magyarországon megjelent magyar nyelvû bibliakiadásokról, a korabeli bibliaolvasási gyakorlatról, a Vizsolyi Biblia keletkezéstörténetérõl olvasható áttekintés. A kötetet Monok István és Nyerges Judit szerkesztette.

(Transindex)

 


 

2016, Nyiregyhaza