slideshow 1

IN MEMORIAM DR. BÁNSZKI ISTVÁN

A Nyelv és Irodalomtudományi Intézet kollektívája megrendülten tudatja, hogy a jogelőd intézmény, a Bessenyei György Tanárképző Főiskola Magyar Irodalom Tanszékének egykori oktatója, Bánszki István tanár úr 2021. április 13-án elhunyt. Halálával nemcsak hajdani kollégánkat veszítettük el, hanem Bessenyei György életművének fáradhatatlan kutatóját, a megye szellemi életének szervezőjét, kultúránk avatott ismerőjét, nemzedékek műveltségének, személyiségének alakítóját is.

Bánszki István 1929. december 3-án született Nyíregyházán. 1948-ban a nyolcosztályos Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban érettségizett, majd az ELTE magyar‒francia szakán diplomázott 1953-ban. Tanítani hazajött szülővárosába, ahol 1954-ben megnősült. Két gyermekük született: fiuk jogász lett, lányuk pedagógus. Nyíregyházán előbb volt kollégiumi, majd középiskolai nevelő, később szakfelügyelő. 1968-ban került a tanárképző főiskolára, ahol csaknem negyedszázadig a felvilágosodás és a romantika irodalmát oktatta. 1992-ben az evangélikus egyház visszakapta a Kossuth-gimnáziumot: az újjászervezett alma mater első igazgatónak a Magyarországi Evangélikus Egyház őt nevezte ki. Az intézményt 1999. július elsejéig, nyugalomba vonulásáig vezette.

Diákként kedves tanárai – dr. Belohorszky Ferenc és dr. Margócsy József – hatására döntött úgy, hogy a pedagóguspályát választja. Tudományos érdeklődése a tanszéken teljesedett ki, ahol 1972-től kutatta Bessenyei életét és filozófiai munkásságát. Nagy örömmel töltötte el, amikor a tanárképző fölvette az író-filozófus nevét. Az 1978-ban megjelent Bessenyei-tükör az íróról megjelent valamennyi szakirodalmat értékeli. Fontosabb tanulmányait Így él köztünk Bessenyei, valamint Egy európai magyar: Bessenyei György címmel tette közzé. Több száz dolgozatot, több tucat színházi kritikát írt; főiskolai jegyzetet és szöveggyűjteményt szerkesztett. A Kelet-Magyarországban Irodalmi Hírleveleket publikált. Munkássága elismeréseként Apáczai Csere János-díjat kapott. Újjászervezte a Bessenyei Kört: 1987-ben megalapította a Bessenyei Társaságot.

Sok évtizedes tevékenységét a nyíregyházi önkormányzat 2020-ban Inczédy György Életműdíjjal ismerte el.

Régi hallgatói emlékezetében délceg alakja, kellemes hangja, franciás eleganciája ma is eleven. Emléke nemcsak könyvekben, hanem (a hajdani) ifjú szívekben is él…

 


 

2016, Nyiregyhaza