slideshow 1

Demonstrátori pályázat

A Nyíregyházi Fõiskola Pedagógusképzõ Kara pályázatot hirdet a 2006/2007. tanév 2. félévére a kar hallgatói részére a karhoz tartozó egységek munkáját segítõ demonstrátori feladatok ellátására.
A Nyíregyházi Fõiskola Pedagógusképzõ Kara pályázatot hirdet a 2006/2007. tanév 2. félévére a kar hallgatói részére a karhoz tartozó egységek munkáját segítõ demonstrátori feladatok ellátására.
 
A pályázat feltételei:
 
 1. Pályázhat az a hallgató, aki szakja illetve szakpárja szerint a Pedagógusképzõ Karhoz tartozik (nem a karhoz tartozó hallgató pályázatát a szak beosztásának megfelelõ karhoz kell benyújtani)
 2. Legalább 90 kreditet szerzett.
 3. Egy oktató ajánlásban igazolja, hogy valamilyen területen kimagasló teljesítményt nyújt, illetve az utolsó lezárt félévben a súlyozott tanulmányi átlaga legalább 4.0.
 
A hallgatónak a pályázatot ahhoz a tanszékhez kell benyújtani, ahol a demonstrátori munkát fogja végezni.
 
A demonstrátori pályázatokat az illetékes tanszék / egység vezetõje rangsorolja és feltünteti az elvégzendõ munka típusát (pl. rendszeradminisztáció, könyvtári munka, adatfeldolgozás, teremfelügyelet, a tanszék tudományos kutatómunkájában való részvétel stb.)
 
A demonstrátor elõadást nem tarthat, gyakorlatokat, szemináriumokat csak oktató felügyelete mellett végezhet, nem vizsgáztathat, Neptunba, leckekönyvbe bejegyzést nem tehet.
 
Az elbíráláskor – lehetõség szerint – az egy tanszék/egység egy demonstrátor elv érvényesül.
 
A pályázat ügyrendje:
 
1. A hallgató pályázatának beadási határideje 2007. február 16.
2. A rangsorolt és az egységvezetõ aláírásával ellátott pályázatokat 2007.február 20-ig kell eljuttatni Baloghné Szabó Ildikóhoz ( Tanítóképzõ Intézet)
3. A demonstrátor megbízása 2007.február 15-tõl május 15-ig érvényes.
4. A demonstrátori díj 40 000 Ft/félév.
5. A félév végén az egység vezetõje, illetve a felelõs oktató igazolja és értékeli az elvégzett munkát, s ezt eljuttatja május végéig Baloghné Szabó Ildikóhoz. 

 


 

2016, Nyiregyhaza