slideshow 1

Megjelent az Acta Academiae Nyiregyhaziensis 4. kötete

Az Acta Academiae Nyiregyhaziensis mostani, immár negyedik kötete a „Kutatások és látásmódok a Nyíregyházi Egyetemen” alcímmel jelenik meg. A kiadványban megjelenő rendkívül sokszínű és változatos – több esetben inter- és multidiszciplináris – témában megírt tanulmányok híven és egyértelműen visszatükrözik a Nyíregyházi Egyetem, mint alkalmazott tudományok egyeteme státuszú felsőoktatási intézmény sokoldalú oktatási és kutatási tevékenységét.

A tanulmányok között találunk agrár, agrárműszaki, élelmiszertudományi, gazdaság- és társadalomtudományi, informatikatudományi, nyelvtudományi, pedagógiai, politológiai, pszichológiai, sporttudományi témájú dolgozatokat. Jelen kötetben publikálásra kerülő tanulmányok megismertetik az olvasót kollégáink legújabb kutatási és fejlesztési eredményeivel. Mindez nem lehet meglepő annak tükrében, hogy Egyetemünkön hét tudományterülethez kapcsolódva mintegy huszonnyolc tudományágban folyik oktatási, kutatási és kutatásfejlesztési tevékenység.

A Nyíregyházi Egyetem, mint a város és a megye meghatározó felsőoktatási intézménye, egyben egyik legfontosabb szellemi és tudásbázisa, fontos feladatának és missziójának tekinti a minél szélesebb körű tudástranszfer megvalósítását. Ennek egyik eleme sorozatkötetünk jelen, sorrendben a negyedik számának megjelentetése is, hiszen az ebben a kötetben publikálásra kerülő tanulmányok mindenki számára hozzáférhetővé válnak azáltal, hogy a 21. század elvárásainak megfelelően online módon is elérhetővé tesszük azokat honlapunk segítségével, így biztosítva a fentebb megfogalmazott nemes cél elérését. Az online megjelenésnek is köszönhetően minden kedves érdeklődő megismerheti az Egyetemünkön folyó kutatómunka sokszínűségét, valamint az intézményünkre jellemző látásmódokat. Reméljük és bízunk benne, hogy minden olvasó talál a kötetben számára fontos, érdekes és – nem utolsósorban – a munkavégzésében is hasznosítható ismereteket, információkat.

Az Acta Academiae Nyiregyhaziensis periodika 4. kötete az alábbi linken érhető el: http://www.nye.hu/acta

 


 

2016, Nyiregyhaza