slideshow 1

126 éves az MTI

A Magyar Távirati Iroda a világ egyik legrégebbi hírügynöksége. Amikor Budapesten 1881-ben megalakult, még csak egy volt a naponta néhány fontos – elsõsorban üzleti, tõzsdei – hírt elõfizetõihez eljuttató magyar hírirodák közül. Jelentõsége folyamatosan nõtt a magyar sajtó XX. századi fejlõdésével párhuzamosan, s annak szolgálatában. A Magyar Távirati Iroda 1881. márciusa óta mûködtet magyar nyelvû hírszolgálatot a köz szolgálatában és a köz javára.
Az Magyar Távirati Iroda (MTI) alapítása elsõsorban két országgyûlési gyorsíró és szerkesztõ, Maszák Hugó és Egyesy Géza érdeme, akik 1880-tól a bécsi hírügynökség állandó budapesti tudósítói lettek, majd az uralkodó, I. Ferenc József által is szentesített engedélyt kaptak „a valónak megfelelõ objektív táviratok szerkesztésére és szétküldésére”.

Maszák és Egyesy a távirati iroda teendõi között különös hangsúlyt helyeztek a vidéki lapok tudósítására, emellett megbízható, hiteles hírek szerzésérõl gondoskodtak az ország jelentékenyebb pontjairól.

A Magyar Távirati Iroda ma már nem egyedüliként van jelen a hírpiacon, de szakmai kvalitásait senki nem kérdõjelezi meg.
Az MTI tavaly a 125. évfordulót közel 340 munkavállaló ünnepelhette, többségük újságíró és fotóriporter. Naponta átlagosan több mint 600 hírrel, és 200-250 hazai, illetve külföldi fotóval látják el elõfizetõiket. Valamennyi megyében mûködik tudósítói irodája, külföldrõl pedig kilenc saját újságíró és négy megbízott tudósító ad rendszeresen híreket magyar szemszögbõl a helyi és világpolitikai történésekrõl.

(ej)

 


 

2016, Nyiregyhaza